Användarvillkor

by 
Positivebook
-
October 6, 2022
in
se

FÖR DIN bekvämlighet ÄR DETTA ÖVERSÄTTNING AV ANVÄNDARVILLKOR PÅ SPANSKA, SOM ÄR DEN ENDA OFFICIELLA KÄLLA, OCH DEN ÄR HÄR ANVÄNDARVILLKOR

 

LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU ANVÄNDER POSITIVEBOOK.COM (“WEBBPLATSEN”) ELLER ANVÄNDA VÅR MOBILAPPLIKATION (“APPEN”). GENOM ATT ANVÄNDA VÅR APP ELLER ÅTKOMMA NÅGON SIDOR PÅ VÅR WEBBPLATS, GODKÄNNER DU ATT BUNDEN AV DEN AKTUELLA VERSIONEN AV VÅRA ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY.

1. Allmän

Välkommen till webbplatsen och appen för Positivebook SA de CV ("Positivebook", "vi", "oss"). Positivebook tillhandahåller positiv information, varav en del är baserad på kristen tro och en del annat innehåll för våra registrerade användare eller webbplatsbesökare. (från och med nu kan webbplatsen och appen gemensamt kallas "Tjänsten").

2. Godkännande av användarvillkoren

Vi ber dig att granska och följa dessa villkor, vår integritetspolicy och alla andra villkor som kan förekomma på webbplatsen från tid till annan. Din användning av tjänsten utgör ditt samtycke till dessa villkor och vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera dessa villkor utan att meddela dig. När vi gör ändringar kommer vi att lägga upp dem på webbplatsen och de kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering. Du samtycker till att kontrollera detta avsnitt med jämna mellanrum för att vara medveten om eventuella ändringar av villkoren. DITT FORTSATT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA EFTER UPPLÄGNING AV EVENTUELLA REVISIONER SKA ANSES ATT ATT ATT ATT SAMTYCKA TILL DE ÄNDRADE VILLKOR OCH VILLKOR. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte tjänsten.

Tjänsten erbjuds och tillgänglig för användare som är 13 år eller äldre. Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att du är myndig att bilda ett bindande kontrakt med Positivebook och uppfylla alla föregående behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte komma åt eller använda Tjänsten.

Tjänsten och dess innehåll är endast avsedda för personlig och icke-kommersiell användning av dig. All användning av tjänsten eller dess innehåll annat än för personliga och icke-kommersiella ändamål är strängt förbjuden.

3. Vad vi äger

Om inte annat anges, allt material och tjänster som är tillgängliga på webbplatsen eller via appen, och allt material och tjänster som tillhandahålls av eller genom tjänsten, dess dotterbolag, dotterbolag, anställda, agenter, licensgivare eller andra kommersiella partner inklusive, men inte begränsat till, programvara, all informationstext, mjukvarudokumentation, design av och "utseende och känsla", layout, fotografier, grafik, ljud, video, meddelanden, interaktiva och snabbmeddelanden, design och funktioner, filer, dokument, bilder eller annat material, oavsett om offentligt publicerade eller privat överförda samt alla härledda verk därav (tillsammans "Innehållet") är den intellektuella egendomen som tillhör Positivebook, våra licensgivare och våra bidragsgivare. Innehållet är skyddat av upphovsrätt, varumärken, klädsel och andra tillämpliga nationella eller internationella lagar om immateriella rättigheter. Alla Positivebooks varumärken och servicemärken, logotyper, slogans och slagord är Positivebooks egendom. Alla andra varumärken, servicemärken, logotyper, slogans och taglines tillhör sina respektive ägare. Om inte annat specifikt anges här, ska ingenting tolkas som att det beviljas någon licens eller rätt att använda varumärken, tjänstemärken, logotyper, slogans eller slagord som visas på Positivebook utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, eller uttryckligt skriftligt tillstånd från sådan tredje part som kan äga varumärket, tjänstemärket, logotypen, sloganen eller slagordet.

4. Vår licens till dig

Med förbehåll för detta avtal ger Positivebook dig härmed en begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda Tjänsten genom en användaridentifikationsreferens tillhandahållen av Positivebook ('Användar-ID') i den utsträckning, och endast i den utsträckning, nödvändigt för att komma åt och använda vår tjänst i enlighet med villkoren i detta avtal. Denna licens tillåter inte dig, och du samtycker till att inte: lagra, kopiera, reproducera, återpublicera, modifiera, ladda upp, posta, översätta, skrapa, hyra, leasa, låna, sälja, distribuera, överföra, överföra, visa, dekompilera, vända konstruera, reverse assembly, dechiffrera eller på annat sätt försöka upptäcka någon programmeringskod eller någon källkod som används i eller med tjänsten eller på annat sätt distribuera komponenterna i tjänsten annat än vad som specifikt tillåts i detta avtal. Du får inte sälja, överlåta, underlicensiera, bevilja ett säkerhetsintresse i eller på annat sätt försöka överföra någon rättighet till tjänsten, skapa härledda verk baserat på eller på något sätt kommersiellt utnyttja tjänsten, helt eller delvis, annat än vad som uttryckligen tillåts i detta avtal. All användning av tjänsten för något annat ändamål än vad som uttryckligen tillåts häri eller utan vårt föregående medgivande eller föregående skriftliga medgivande från våra licensgivare, beroende på vad som är tillämpligt, är uttryckligen förbjuden. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen ges i detta avtal.

5. Användning av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra denna webbplats, vår app och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller, inklusive textmeddelanden och ljudinnehållstjänster för friskvård, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om, av någon anledning, hela eller delar av webbplatsen eller tjänsten är otillgänglig när som helst eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen, eller vår app, för användare, inklusive registrerade användare.

För att få tillgång till tjänsten kan du bli ombedd att ange vissa registreringsdetaljer eller annan information, inklusive ett giltigt mobiltelefonnummer, och att länka ett Apple Pay-konto. Det är ett villkor för din användning av tjänsten att all information du tillhandahåller på webbplatsen för att använda tjänsten är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller för att registrera dig på denna webbplats eller app, inklusive men inte begränsat till genom användning av interaktiva funktioner, styrs av vår integritetspolicy och du samtycker till alla åtgärder vi vidtar med avseende på din information i enlighet med vår integritetspolicy.

Köpare av vår Premium-prenumeration måste betala för en månads- eller årsprenumeration innan de låser upp Premium-innehåll. Alla försäljningar är slutgiltiga och vi erbjuder inga återbetalningar för vår Premium-prenumeration.

Om du väljer, eller får ett användarnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den till någon annan person eller enhet. Du bekräftar också att ditt konto är personligt för dig och samtycker till att inte ge någon annan person åtkomst till tjänsten med ditt användarnamn, lösenord, mobiltelefonnummer eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller andra säkerhetsbrott. Du samtycker också till att se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt försiktig när du kommer åt ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att inaktivera alla användarnamn, mobiltelefonnummer som är associerade med ett konto, lösenord eller annan identifierare, oavsett om de valts av dig eller tillhandahålls av oss, när som helst efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om, i vår åsikt har du brutit mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy.

6. Förlita sig på den information som skickas

Informationen som skickas via Positivebooks tjänst, eller presenteras på eller via webbplatsen eller vår app, görs tillgänglig endast för allmänna informationssyften. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, användbarheten eller säkerheten för denna information. Allt du litar på sådan information sker helt på din egen risk. VI FRÅSÄR SIG ALLT ANSVAR OCH ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN EVENTUELL LIT SOM LÄTTS PÅ SÅDAN INFORMATION AV DIG ELLER NÅGON ANNAN BESÖKARE PÅ WEBBPLATSENS, ELLER AV NÅGON SOM KAN FÅ INFORMATION OM NÅGOT AV DESS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET I INNEHÅLLET.

7. Innehåll du tillhandahåller till oss

Du är juridiskt ansvarig för all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden eller annat innehåll som laddas upp, publiceras eller lagras i samband med din användning av Positivebook-tjänsten. Positivebook ansvarar inte för ditt innehåll. Du ger härmed Positivebook en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att vara värd för och använda innehållet för att förse dig med tjänsten, och härmed representerar och garanterar du att du har alla rättigheter som krävs för att ge oss en sådan licens. Du är ansvarig för allt innehåll som kan gå förlorat eller omöjligt att återställa genom din användning av tjänsten. Du uppmuntras att arkivera ditt innehåll regelbundet och ofta.

All information vi samlar in på denna webbplats, genom vår app eller genom din användning av tjänsten är föremål för vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen, appen och tjänsten samtycker du till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med integritetspolicyn.

8. Geografiska begränsningar

Ägaren av tjänsten är baserad i Mexiko. Tillgång till tjänsten kanske inte är laglig av vissa personer eller i vissa länder. Om du använder tjänsten utanför Mexiko gör du det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av lokala lagar och priser och villkor för mobiltelefontjänstleverantörer.

9. Bild och video

Positivebook kan skicka eller visa bilder, ljud och video (”materialet”) från tid till annan. De typer av material som användare har behörighet att få tillgång till på webbplatsen inkluderar material beställt av Positivebook, inbäddat material, material som vi tror omfattas av Fair Use-doktrinen, material från fotografiska arkiv- och videoleverantörer och material som tillhandahålls till vår personal eller släpps till public domain av PR- och marknadsföringsföretag för pressändamål.

10. Upphovsrättsmeddelanden

Om Positivebook publicerar material som du anser gör intrång i din upphovsrätt, vänligen maila oss på info  @  positivebook.com så löser vi dina problem. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort innehåll utan föregående meddelande.

11. Informationens riktighet

Medan vi strävar efter noggrannhet kan information på webbplatsen ibland innehålla fel eller felaktigheter. Positivebook lämnar inga garantier för riktigheten eller tillförlitligheten av webbplatsens innehåll eller några textmeddelanden vi skickar ut till användarna.

12. E-postkorrespondens

E-postmeddelanden som skickas till info  @  positivebook.com e-postadresser anses vara vår egendom. Du kan läsa mer om detta i vår Integritetspolicy.

13. Webblänkar

Vår webbplats kommer ibland att innehålla länkar till, och citat av, material från andra webbplatser. Positivebook ansvarar varken för innehållet eller sekretesspraxis på andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar Positivebooks webbplats och att läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser som kan samla in personligt identifierbar information.

14. Informationssäkerhet

Ingen dataöverföring över Internet kan garanteras vara 100 % säker. Därför kan vi inte garantera att din information kommer att vara helt säker. Positivebook har en mängd olika skyddsåtgärder – tekniska, administrativa och fysiska – på plats för att skydda mot obehörig åtkomst till, användning eller avslöjande av användarinformation.

15. Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

UTOM SOM UTTRYCKLIGEN ANGÅR I DESSA VILLKOR FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN ATT WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET, PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSENS ELLER ANNAN STÄNS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH GÅR IGEN OM DEN I VASILEN. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN OCH FÖRUTOM SOM UTTRYCKLIGEN ANGÅR I DESSA VILLKOR, AVSÄKER NED POSITIVEBOOK ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH UNDERFÖRSTÅDDA. R REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSENS KOMMER ATT VARA AVBROTT ELLER FELFRI, ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSENS ELLER SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN ANNAT VIRUS ELLER NÅGOT SKADA. VIDARE, FÖRUTOM SOM UTTRYCKLIGEN ANGÅR I DESSA VILLKOR, GER POSITIVEBOOK INGA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR OM NOGGRANNHETEN, LÄCKLIGHETEN, ANVÄNDBARHETEN, PÅLITLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSEN, SAMMANHÅLLANDE, TEXT MEDDELANDE, ETT KONTAKT, TEXT MEDDELANDE LÄNKAT TILL ELLER FRÅN DENNA WEBBPLATS, KOMMENTARER, INFORMATION, INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS ELLER VÅRA FÖRLEVERANTÖRER, ELLER NÅGON ANDRA OBJEKT ELLER MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ELLER LÄNKAT TILL FRÅN WEBBPLATSEN. POSITIVEBOOK PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR (A) NÅGRA FEL, FEL ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLL, PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, WEBBPLATS OCH MATERIAL SÄTT PÅ ELLER GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATS, (B) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, (C) TILL NÅGON TILL NÅGON ANVÄNDNING AV SERVRNA SOM ÄR VÄRDAR FÖR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON TREDJEPARTS WEBBPLATS OCH/ELLER NÅGON OCH ALL PERSONLIG INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (D) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN ELLER TREDJEPARTS WEBBPLATS(ER), (E ) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE, SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS AV POSITIV BOOK ELLER NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (F) NÅGON ELLER NÄTVERKSFEL EVENTUELLT INNEHÅLL, INFORMATION OCH MATERIAL (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER) ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT AV NÅGOT AV FÖREVAENDE. INGEN PERSON (INKLUSIVE NÅGON AGENT, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER REPRESENTANT FÖR POSITIVEBOOK) ÄR AUKTORISERAD ATT GÖRA NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI ANGÅENDE POSITIVEBOOKS WEBBPLATS OCH TJÄNSTER, OCH DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDER OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDER ATT DU SÄKER. DET SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER POSITIVEBOOK ELLER DESS DOTTERBOLAG, AFFILIATE, AGENTER, LEVERANTÖRER, LEVERANTÖRER, TILLVERKARE ELLER DISTRIBUTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKTA, SÄRSKILDA, PUNITIVA, OAVSIKTLIGA, EXEMPELISKA SKADER ELLER MEDFÖLJANDE AV OSS ELLER MEDFÖLJANDE AV OSS. INTÄKTER ELLER VINST, AFFÄRSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHET ELLER GOODWILL, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED (A) ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN; (B) TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, MATERIAL, INNEHÅLL ELLER PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG FRÅN, PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS; ELLER (C) ANDRA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSENS UPPFÖRANDE, OAVSETT BASERADE PÅ KONTRAKT, TORT, FÖRSLAGSHET, STIKT ANSVAR ELLER ANNAT SÄTT, ÄVEN OM POSITIVEBOOK HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. DU ANSVARAR FULLT FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DITT ENDA RÄTTSMEDEL MOT POSITIVBOK FÖR MISSNÖJD MED WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATS. SOM SAGT, OM POSITIVEBOOK BEFINNERS ATT VARA ANSVARIGT MOT DIG FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAD TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, NÅGOT INNEHÅLL ELLER KÖP AV NÅGON PRODUKTER ELLER TJÄNST, TILL SERV POSITIVEBOOKS ANSVAR SKA INTE ÖVERSTIGA 100,00 USD I SAMLAGET.

16. Skiljeförfarande

För varje tvist du har med Positivebook samtycker du till att först kontakta oss på info  @  positivebook.com och försöka lösa tvisten med oss ​​informellt. Om Positivebook inte har kunnat lösa tvisten med dig informellt, samtycker vi var och en att lösa alla anspråk, tvister eller kontroverser (exklusive anspråk på föreläggande eller annan rättvis lättnad) som uppstår ur eller i samband med eller relaterar till dessa villkor genom att binda skiljedom av den mexikanska domstolen i Monterrey, Nuevo León, förutom vad som anges häri. Såvida du och Positivebook inte kommer överens om något annat, kommer skiljeförfarandet att genomföras i det län där Positivebooks huvudkontor finns (Monterrey, México). Varje part kommer att vara ansvarig för att betala eventuella arkiverings-, administrations- och skiljemannaavgifter i enlighet med reglerna för den mexikanska domstolen i Monterrey.

17. Uppsägning

Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av antingen dig eller Positivebook. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor som de gäller dig genom att sluta använda webbplatsen. Positivebook kan säga upp dessa användarvillkor när som helst omedelbart och utan föregående meddelande, och följaktligen neka dig åtkomst till webbplatsen, av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande; bestämmelserna i dessa Användarvillkor som hänför sig till immateriella rättigheter, skadeersättning, ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning och lagval ska dock överleva varje uppsägning av dessa Användarvillkor.

18. Hela avtalet

Dessa användarvillkor (tillsammans med vår integritetspolicy, som uttryckligen införlivas häri genom hänvisning och som kan nås på denna webbplats, och alla andra villkor som kan förekomma på webbplatsen då och då) innehåller hela förståelsen och avtalet mellan dig och Positivebook med avseende på din användning och åtkomst till denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal, villkor, villkor och överenskommelser, både skriftliga och muntliga, med avseende på sådan användning och åtkomst till webbplatsen. Ingen representation, uttalande eller uppmuntran, vare sig muntlig eller skriftlig, som inte ingår i dessa användarvillkor (och andra villkor som kan förekomma på webbplatsen från tid till annan) eller integritetspolicyn ska binda någon part till detta avtal. Inga ytterligare eller annorlunda villkor eller villkor kommer att vara bindande för oss såvida vi inte uttryckligen har godkänt det skriftligen av en tjänsteman hos Positivebook. Ingen annan representant har någon behörighet att avstå från, ändra, ändra eller lägga till dessa användarvillkor. Innan du använder denna webbplats, läs noggrant igenom alla refererade dokument.

19. Avskiljbarhet

Om någon del av dessa Användarvillkor anses vara ogiltig eller ogynnsam, ska den ogiltiga eller icke verkställbara delen ändras i enlighet med tillämplig lag med en bestämmelse som närmast återspeglar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och resten av dessa Villkor tjänsten ska förbli i full kraft. Underlåtenhet av Positivebook att insistera på eller genomdriva strikt genomförande av dig av någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet.

20. Ändringar av våra användarvillkor

Vi kan revidera och uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när vi publicerar dem och gäller för all åtkomst till och användning av webbplatsen därefter. Eventuella ändringar av tvistlösningsbestämmelserna som anges i Gällande lag och jurisdiktion och skiljedomsförfarande ovan kommer dock inte att gälla för några tvister för vilka parterna faktiskt har meddelats på eller före det datum då ändringen publiceras på webbplatsen.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av reviderade användarvillkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida då och då så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

21. Meddelande om ändringar och användning av användarvillkor

Vi kan komma att meddela dig om webbplatsen och/eller dessa användarvillkor genom att skicka ett e-postmeddelande till din senast kända e-postadress, och ett sådant meddelande ska anses ha lämnats och mottagits samma dag som det skickas. En tryckt version av dessa användarvillkor och alla meddelanden som ges till dig i elektronisk form eller på annat sätt ska vara tillåtliga i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till dessa användarvillkor i samma utsträckning och under samma villkor som andra företag dokument och dokument som ursprungligen genererades och underhållits i tryckt form. Du samtycker till att varje åtgärdsansökan som du vill väcka till följd av eller relaterad till dessa användarvillkor och/eller webbplatsen måste börja inom ett (1) år efter att åtgärdsorsaken uppstår. Du får inte använda webbplatsen eller exportera innehållet i strid med mexikanska exportlagar och förordningar. Om du går in på webbplatsen från en plats utanför Mexiko är du ansvarig för efterlevnad av alla lokala lagar.

Positivebook Author
Positivebook
Socialt nätverk för att dela positiv information för ditt liv
Positivebook
Positivebook är ett socialt nätverk för att dela positiv information och njuta av livet.
Följ oss
Communication
Gratitude
Happiness
Motivation
Optimism
Compassion
Acts of Kindness
Entertainment
Books
Events
Gaming
Movies
Music
Health
Coaching
Counseling
Emotional Intelligence
Meditation
Mindfulness
Sports
Well-being
Lifestyle
Decoration
Fashion
Foods
Mobility
Technology
Vacations
News
Science
Space
World
Society
Culture
Family
Friends
Spirituality
Christianism
Church
Evangelism
Missions
Work
Business
Startup
2015 Positivebook - Socialt nätverk för att dela positiv information för ditt liv.